Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Optická praktika II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOP2 KZ 2 2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Brýlové technologie (17PBOBT)
Přednášející:
Cvičící:
Jakub Král
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět plynule navazuje na předmět 17PBOOP1 Optická praktika. Cílem předmětu si upevnít metody a postupy vedoucí k zhotovení individuální brýlové pomůcky. Největší důraz je kladen na získání individuálních parametrů klienta a samotné zhotovení brýlí (celoobroučkové, poloobroučkové a bezobroučkové obruby). Dále je předmět rozšiřuje přehled o možnosti výhod centrovacích věží v optice pro získání centrovacích údajů klienta a průvodce vhodného výběru brýlových čoček. Rozšiřuje poznatek o presbyopické korekci (Progresivní a degresivní čočky).

Požadavky:

Praktické zhotovení brýlí, měření brýlových čoček, opravy brýlí. 75% účast na cvičení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Měření vrcholové lámavosti brýlových čoček I

2.Měření vrcholové lámavosti brýlových čoček II

3.Broušení brýlových čoček

4.Sesazování brýlových čoček do plastových celoobrub

5.Sesazování brýlových čoček do kovových celoobrub

6.Zhotovení poloobroučkových brýlí

7.Zhotovení bezobroučkových brýlí

8.Získání centračních údajů klienta viktoriinou metodou

9.Centrovací věž

10.opravy brýlových obrub

11.Úpravy brýlových obrub

12.Metody výpočtu pro degresivní čočky

13.Vhodný výběr multifokální čočky vzhledem k parametrům brýlí a klienta

14.Opakování

Cíle studia:

Optická praxe.

Studijní materiály:

1.Rutrle, M.: Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brylí : učební texty pro oční optiky a oční techniky, optometristy a oftalmology. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví , Brno 2001.

2.Najman, L.: Dílenská praxe očního optika. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví , Brno 2001.

3.Polášek, J.: Technický sborník oční optiky. Oční optika, Praha 1975.

4.Carl Zeiss - Hanbuch für Augenoptik

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2549406.html