Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geometrické modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B39GMO Z,ZK 6 2P+2C česky
Předmět je náhradou za:
Geometrické modelování (X39GMO)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět Geometrické modelování seznámí studenty s teoretickými základy konstrukce 3D těles a uplatněním těchto teoretických znalostí v praxi. Studenti budou seznámeni se:

- Základními způsoby reprezentace 3D těles,

- datovými strukturami pro reprezentaci 3D těles a

- operacemi nad 3D tělesy.

Na cvičeních budou studenti řešit řadu praktických úloh z oblasti geometrického modelování. Cílem cvičení je implementovat datové struktury pro vybrané reprezentace 3D těles a implementovat vybrané operace nad těmito reprezentacemi.

Požadavky:

Úspěšné absolvování předmětu Multimediální a geometrické aplikace (A7B39MGA) je výhodou. Předmět Geometrické Modelování by měl být zapsán po nebo souběžně s předmětem Programování grafiky (A7B39PGR).

Osnova přednášek:

1. Matematika pro konstrukci a modelování

2. Taxonomie reprezentací těles

3. Polygonální reprezentace

4. Parametrické křivky

5. Parametrické plochy

6. Volumetrická reprezentace

7. Procedurální reprezentace

8. Topologické vlastnosti těles

9. Základní operace nad tělesy 1

10. Základní operace nad tělesy 2

11. Pokročilé operace nad tělesy

12. Konverze reprezentací

13. Problematika korektnosti reprezentací

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seznámení s předmětem, matematika pro geometrické modelování

2. Matematika pro geometrické modelování

3. Zadání 1. úlohy - polygonální reprezentace

4. Konzultace.

5. Odevzdání 1. úlohy. Zadání 2. úlohy - křivky a plochy

6. První test. Konzultace.

7. Odevzdání 2. úlohy. Zadání 3. úlohy - volumetrická reprezentace

8. Konzultace.

9. Odevzdání 3. úlohy. Zadání 4. úlohy - procedurální reprezentace

10. Konzultace.

11. Odevzdání 4. úlohy. Zadání 5. úlohy - operace nad 3D tělesy

12. Druhý test. Konzultace.

13. Odevzdání 5. úlohy. Zápočty

14. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu Geometrické modelování je předat studentům znalosti, které jim umožní psát vlastní aplikace, které vytvářejí 3D tělesa a manipulují s nimi.

Studijní materiály:

[1] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.

Poznámka:

http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/gmo/

Další informace:
http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/gmo/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2540806.html