Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Computer Network Administration

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E372025 KZ 3 2P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Computer networks. Servers in network. Maintenance of most common operating sysytem. Focused on Linux server administration.

Požadavky:

vypracování zadaného úkolu

Osnova přednášek:

Microsoft Windows

Sequence of executing of MS Windows XP operating system (bios, bootable CD and device)

Registers, what does it mean and how to use them

Microsoft Network

User management, directories and printers sharing, remote access (file and printer access, remote desktop)

Antivirus and antispam software, computer maintenance

Devices, drivers and patches

Linux

The community, GPL, copyrights

The installation, distributions

Terminal console

System restarting (rc.*), runlevels, the /etc directory, bash scripts

Recapitulation - CGI, C++ program as filter, the perl language, php as a script environment.

Apache, FTP and mail server configuration

User administration

Administration of server applications

The robots - cron and Mayordomo clone

Remote desktop and X-window terminal/server

Authentication

Linux in MS Windows network - Samba

User-prepared devices attached to computer, maintenance from web pages

Virtual servers

Networks

Hardware for networks (coax, twist, fiber, wireless technology)

Protocols (IP, TCP/IP, IPX; Ethernet, Ethernet frames, WiFi)

Client/server - sense and task of the server

Firewall as standalone computer

Logical network

Novell Netware (if anyone interested)

Bindary and NDS

Users, trusties

Command line prompt commands and batch files

MS Windows clients

File locking and sharing

Creating network installable application

The order or range will be adjusted to match the next laboratory task.

Osnova cvičení:

Obsah cvičení

ˇInstalace a průzkum operačního systému MS Windows 2000/XP/7

ˇOperační systém Novell - klientská strana

ˇNovell jako server

ˇLinux - instalace zvolené distribuce

ˇUkázka instalace Firewall. Zadání tématu, na které má být vytvořen robot.

ˇKontrola a konzultace robota.

ˇZávěrečná prezentace robotů. Vyhodnocení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ke studiu je možné použít i skriptum Elektrofakulty „Jan Janeček, Martin Bílý: Lokální sítě“. Pro studenty dostupnější je skriptum brněnské strojní fakulty „Jan Roupec: Počítačové sítě“, které je koncepcí i vhodnější. Žádné z obou skript ale nezahrnuje celou problematiku. Problematiku OS Novell Netware dobře popisuje například „Martin Kořínek, Jiří Kmoníček: Novell Netware 4.x“, u distribucí Linuxu jsou často k dispozici manuály, funkci CGI nejlépe popisují webové stránky pana Jiřího Koska (www.kosek.cz).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2504806.html