Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provádění a st.management 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
524PAM4 KZ 2 1P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Celkový profil budoucího projektu pdnikání, charakteristika produkce její výhody a nevýhody ve srovnání s konkurencí. Marketing, analýza zákazníka, konkurece, marketingová strategie, nástroje marketingu. Zakladatelský rozpočet, výnosy, náklady, zisk (ztráta), propočet potřebného kapitálu, propočet rentability, peněžní toky (cash flow).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

sestavení technicko-ekonomické studie (feasibility study) pro realizaci podnikatelského projektu.

Studijní materiály:

Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, vydavatelství Economia Praha

Jirásek, J. A.: Strategie, vydavatelství Professional Publishing Praha

Synek, M., kol.: Manažerská ekonomika, vydavatelství Grada Publishing Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25042805.html