Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provádění a st.management 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
524PAM2 Z,ZK 4 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Stavebně technologický projekt, projekt organizace výstavby (POV), prostorové členění stavby a objektů, schéma postupu výstavby, technologická struktura, rozborové listy, plánovací karta, metody výstavby, proudová metoda, časové plány, harmonogramy, časoprostorové grafy, uzlově orientovaný síťový graf, staveništní provoz, ochrana životního prostředí během výstavby.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zpracování stavebnětechnologické studie, projektu organizace výstavby (POV) pro dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Zpracování návrhu a podmínek provedení stavby, harmonogramů stavby pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a pro přílohu obchodní smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Posouzení realizovatelnosti navržené stavby.

Studijní materiály:

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Konstrukčně výrobní systémy hrubé stavby

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Technologie dokončování pozemních objektů;

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Stavební technologie projektování

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25042605.html