Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Provádění a st.management 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524PAM1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Provádění zemních konstrukcí, základů, zdění, železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, izolací, krytin, klempířských konstrukcí, rozvodů TZB, kotvení, příček, omítek, obkladů, nátěrů, maleb, podlahových systémů, podhledů, truhlářských a záměčnických konstrukcí s návrhem pomocných konstrukcí, strojů a zařízení, potřebných ploch zařízení staveniště. Kontrola provedení. Ochrana životního prostředí během provádění.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studenta s prováděním jednotlivých konstrukčních systémů pozemních objektů. Posouzení a výběr variant konstrukčně výrobních systémů ze stavebně technologických hledisek. Návrh a posouzení architektonicko konstrukčního detailu a jeho proveditelnosti.

Studijní materiály:

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Konstrukčně výrobní systémy hrubé stavby

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Technologie dokončování pozemních objektů;

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Stavební technologie projektování

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25042505.html