Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Logistika letecké osobní a nákladní dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1LL KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Petra Skolilová
Přednášející:
Petra Skolilová
Cvičící:
Petra Skolilová
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Seznámení se s vývojem osobní i nákladní letecké dopravy. Úvod do základů tarifikace a technologie osobní letecké dopravy. Využívané technologie pro nákladní leteckou dopravu. Rezervační systémy a posádkové systémy ve standardních a low cost společnostech. Nové trendy. IT technologie v LD a další.

Požadavky:

základy logistiky, základy ekonomie

Podmínky zakončení předmětu

Klasifikovaný zápočet

- semestrální práce

- ústní zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy logistiky a technologií používaných v osobní a nákladní letecké dopravě.

Studijní materiály:

Bína, L., Žihla, Z.: Bezpečnost v obchodní letecké dopravě, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2011, ISBN 978-80-7204-707-9

Pruša, J. a kol.: Svět letecké dopravy, GALILEO CEE Service ČR s.r.o., 2007

Bína, L., Šourek, D., Žihla, Z.: Provoz a řízení letecké dopravy I, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera,2004. ISBN 80

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25030405.html