Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Transportní zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y1TZ KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Hmotné toky, technologie dopravy materiálu, doprava sypkých hmot - dopravníky s tažným elementem, dopravníky bez tažného elementu, doprava kusového materiálu - kontinuálně pracující prostředky, cyklicky pracující prostředky, jeřábové mechanismy, ocelové konstrukce. Svislá doprava, doprava v dolech, dálková pásová doprava.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s transportními zařízeními - doprava sypkých i kusovitých materiálů, svislá doprava v dolech, dálková pásová doprava.

Studijní materiály:

Jurman J., Fries J.: Konstrukce velkostrojů a jejich spolehlivost. MONTANEX 2004, 115 s. ISBN 80-7225-148-1

Marasová D. a kol.: Pásová doprava. TU Košice, SR, 2006, 274 s. ISBN 80-8073-628-6

Hrabovský L.: Pásové dopravníky převyšující mezní úhel sklonu dopravy. VŠB TU Ostrava, 2005, 127 s. ISBN 80-248-0779-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25030205.html