Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Management dopravy v cestovním ruchu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13W2MC KZ 3 8 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Význam cestovního ruchu celosvětově, dopravní služby, ubytovací služby, stravovací služby, průvodcovské služby, lázeňské služby, organizace a činnost cestovních kanceláří, marketing a specifika služeb v cestovním ruchu.

Požadavky:

znalost ekonomiky dopravy a marketingu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět se zabývá významem cestovního ruchu v rámci regionu i celosvětovém. Jsou vybrány služby, které se cestovního ruchu týkají, organizace a činnost cestovních kanceláří, marketingu a specifiky služeb v cestovním ruchu.

Studijní materiály:

Indrová : Cestovní ruch (základy), Oeconomica 2009

Zurynek, Zelený, Mervart: Dopravní procesy v cestovním ruchu, Wolters Kluwer 2008

Seifertová: Marketing v lázeňském cestovním ruchu, Pragoline 2003

Horner, Swarbrooke: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času, Grada Publishing, a.s. 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25029505.html