Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prevence silničních nehod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22Y1PN KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Studenti budou seznámeni se systematickými příčinami nehod se zaměřením na osvětu, s typickými případy nevhodného uspořádání komunikace vytvářejícího místa častého výskytu nehod, se závadami vozidel jako příčinami nehod a s možnostmi, jak lze riziko vzniku nehod snížit. Kolizní diagramy. Vliv rychlosti. Sjíždění dlouhého klesání. Přeprava a upevnění nákladu. Problematika chodců. Typické nehody cyklistů a motocyklistů. Málo známé ale frekventované situace. Viditelnost, soumrak, oslnění, dosah světlometů. Zimní podmínky. Pevné překážky. Účinek svodidel. Výuka volně navazuje na předměty „Analýza silničních nehod 1, 2“ v logické vazbě: příčiny-analýza-prevence.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních znalostí jak snížit riziko dopravních nehod.

Studijní materiály:

Andres J. a kol.: Úvod do problematiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, Brno, CDV, 2001, Andres J. a kol.: Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, Brno, CDV, 2001, Andres J. a kol.: Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací, Brno, CDV, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24879905.html