Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analýza silničních nehod 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22Y1A1 KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Obsahem předmětu je pojetí nehody jako fyzikálního děje s příslušnými zákonitostmi, veličinami a s jejich aplikací. Znalectví, řízení trestní a občanskoprávní. Objektivní a subjektivní podklady, amnézie a vlivy problematizující hodnotu výpovědí. Typy nehod, dokumentace dopravních nehod. Geodetické a fotogrammetrické metody, přesnost podkladů a výsledků. Důležité parametry silnic. Typické rozměry vozidel, jízda v oblouku. Nehoda jako fyzikální děj, terminologie, veličiny, základní výpočtové vztahy. Vliv rychlosti a opoždění začátku brzdění na rychlost nárazu. Zobrazení pohybů v diagramu dráha x čas. Složky reakční doby. Zpětné odvíjení nehodového děje. Využití převýšeného podélného profilu. Poměry při střetech vozidel z hlediska deformací a účinků na posádky, videozáznamy z crash-testů. Řešení otázky: Kdo řídil vozidlo? Fingované nehody.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Dosažení základních znalostí dynamiky nehodového děje a jeho analýzy v prostoru a v času - část 1/2

Studijní materiály:

Bradáč A. a kol.: Soudní inženýrství, Brno, CERM, 1998, Burg H., Rau H.: Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion, DEKRA, 1981, Burkart F. a kol.: Rekonstruktion von Verkehrsunfallen,. DAT, 1979, Danner M., Halm J.: Technische Analyse von Verkehrsunfallen, Eurotax, 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24879705.html