Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Angličtina (přípravné kursy ke státní zk 1)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XA1S Z 0 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je přípravou ke složení státní zkoušky a obdržení příslušného certifikátu.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

seznámit s kulturou, historií a reáliemi ang. mluvících zemí; dovést praktické dovednosti na vyšší střední úroveň

Studijní materiály:

S. Kasíková: English Grammar Chapters

S. Kasíková: English Grammar Chapters II

Poznámka:

Angličtina (přípravné kurzy ke státní zkoušce 1)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24867705.html