Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kombinatorická optimalizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128YKOP ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalizačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, line8rn9 programování a dualita, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy, aproximační schémata, lokální průzkum, použití náhody, genetické algoritmy.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit s metodami kombinatorické optimalizace.

Studijní materiály:

Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.

Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.

Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24855805.html