Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čistota vody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144CIV Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Ivana Kabelková
Přednášející:
Ivana Kabelková
Cvičící:
Ivana Kabelková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Přirozené složení povrchových vod. Druhy znečištění vod, jeho působení a vlastnosti. Zdroje znečištění. Vodní toky. Nádrže. Monitoring jakosti vod. Klasifikace jakosti povrchových vod v ČR. Ochrana vod před znečištěním. Modelování kvality vody.

Požadavky:

Průběžné řešení příkladů na cvičeních, odevzdání vybraných příkladů. Povinná účast na vyzvaných přednáškách a na exkurzi. Úspěšné složení obou částí zkouškového testu (otázky z přednášek, příklady).

Osnova přednášek:

1. Užívání vod a požadavky na jejich kvalitu

2. Přirozené složení povrchových vod - koloběhy základních prvků, procesy a přírodní faktory

3. Znečištění vod I - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (znečištění působící úbytek kyslíku, živiny, toxické látky,

nerozpuštěné látky, tepelné znečištění)

4. Znečištění vod II - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (acidifikace vod, plasty, patogenní mikroorganizmy, znečištění

ovlivňující organoleptické vlastnosti)

5. Zdroje znečištění - bodové a nebodové zdroje, zdroje související se srážkových odtokem, havárie

6. Zvláštní přednáška na téma mikropolutanty jakožto nový druh znečištění

7. Vodní toky - ekosystém, samočištění, modelování transportních a transformačních procesů, opatření na ochranu

8. Jezera a nádrže - ekosystém, stratifikace, eutrofizace, acidifikace, modelování, opatření na ochranu

9. Zvláštní přednáška na téma eutrofizace a biomanipulace s nádržemi

10. Zvláštní přednáška na téma humínové látky ve vodárenských nádržích

11. Měření a modelování kvality vod - fyzikálně-chemický monitoring, biomonitoring

12. Legislativní přístupy k ochraně vod - emisní standardy, normy environmentální kvality, kombinovaný přístup, ekologický stav, chemický stav, legislativa

13. Exkurze na téma biomonitoring

Osnova cvičení:

1. Charakterizace látkového složení vod

2. Látkové bilance

3. Transportní procesy

4. Transformační procesy

5. Ideální reaktory - bilance a různé kinetiky

6. Ideální reaktory - pokr.

7. Nádrže.

8. Hydraulické chování systémů - ideální reaktory.

9. Vodní toky: Transport a míchání - vyhodnocení pokusu se stopovačem, aproximace pulsem v AD rovnici.

10. Vodní toky: Transport a míchání - puls v AD rovnici - délka průchodu mraku, míchání vertikální, příčné, podélné.

11. Vodní toky: Samočištění - kyslíkový režim.

12. Vodní toky: Samočištění - kyslíkový režim - pokr.

13. Konzultace

Cíle studia:

Přednášky mají za cíl porozumět přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod a seznámit s principy ochrany vod. Cílem cvičení je osvojit si základy modelování kvality vody v přirozených i technických systémech.

Studijní materiály:

! Pitter P. (2021). Hydrochemie. 5. vydání. ISBN: 978-80-7080-928-0

! Boyd Claude E. (2016). Water Quality. ISBN 13 (EAN) 9783319330624

? Gujer, Willi (2008). Systems Analysis for Water Technology. ISBN 978-3-540-77278-1

? Franzle Stefan (2012). Introduction to Environmental Engineering. ISBN13 (EAN): 9783527329816

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-219

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:B-874

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B874
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24836505.html