Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Rentgenové záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VRTG KZ 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Historie objevu rentgenového záření. Prvotní aplikace. Rentgenka. Laserové plazma jako zdroj rentgenového záření, synchrotronové záření, rentgenová astronomie, plazmatické rentgenové zdroje s vysokým jasem. Detektory rentgenového záření s vysokým časovým a prostorovým rozlišením. Rentgenové optické prvky. Difrakce. Rentgenová mikroskopie. Rentgenová mikroanalýza. Rentgenová litografie. Rentgenové lasery.

Požadavky:

Zápočet: aktivní účast na řešení úloh při cvičeních

Zkouška: splnění podmínek zápočtu, prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce

Osnova přednášek:

Historie objevu rentgenového záření. Prvotní aplikace. Rentgenka. Laserové plazma jako zdroj rentgenového záření, synchrotronové záření, rentgenová astronomie, plazmatické rentgenové zdroje s vysokým jasem. Detektory rentgenového záření s vysokým časovým a prostorovým rozlišením. Rentgenové optické prvky. Difrakce. Rentgenová mikroskopie. Rentgenová mikroanalýza. Rentgenová litografie. Rentgenové lasery.

Osnova cvičení:

Tématika cvičení sleduje látku přednášky.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky o rentgenovém záření. Vedle historie oboru a základních principů bude výklad zaměřen na optické aspekty rentgenového záření.

Studijní materiály:

[1] A.Michette, S.Pfauntsch: X-Rays-The First Hundred Years, John Wiley & Sons, Chichester 1996, X-Ray lasers 2000 (G. Jamelot, C. Moller, A.Klisnick, Eds.) EDP Paris 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24794305.html