Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Experimentální metody v hemodynamice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VEMH KZ 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seznámení se s experimentálními metodami, které se používají pro získání proudových charakteristik při experimentech v oblasti hemodynamiky. Nejprve jsou probrány principy jednotlivých metod a v navazujících přednáškách jsou provedeny praktické ukázky měření na modelech srdečně cévního systému.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Zvládnout odpřednášenou látku.

Osnova přednášek:

1.Experimentálních metody v mechanice tekutin - přehled.

2.Úvod do hemodynamiky. Stručný přehled srdečně cévního systému.

3.Použití systému MATLAB pro experiment.

4.Praktická ukázka použití MATLAB při experimentu.

5.Vizualizace proudění.

6.Praktická ukázka z vizualizace proudění.

7.Princip měření proudových polí metodou Particle Image Velocimetry - PIV. Základy měření 3D proudových polí metodou Stereo PIV.

8.Praktická ukázka měření metodou PIV.

9.Základy měření teplotních a koncentračních polí v kapalinách metodou Laser Induced Fluorescence - PLIF.

10.Praktická ukázka měření metodou PLIF.

11.Použití meřících karet pro snímání dat a řízení externích prvků.

12.Princip měření rychlosti a smykového napětí metodou Constant temperature anemometry - CTA, měření tlaků a teplot.

13.Praktická ukázka měření metodou CTA, měření tlaků a teplot.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

--------

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům výklad základů kardiovaskulární biomechaniky, hemodynamiky a krevního toku v arteriích.

Studijní materiály:

[1] Nichols W.W., O'Rourke M.F., McDonald's Blood Flow in Arteries, Hodder Arnold, 2005

[2] Fung Y.C.: Biomechanics : circulation, New York : Springer, 1997

[3] Chandran K.B.: Cardiovascular Biomechanics, New York Univ Press,1992

[4] Milnor W.R.: Hemodynamics. Williams & Wilkins,1989

Křen J.,Rosenberg J.,Janíček P.: Biomechanika. Západočeská univerzita, Plzeň 2001

[5] Valenta J., Konvičková S.: Biomechanika srdečně cévního systému člověka. ČVUT, Praha 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24793905.html