Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce karosérií s ohledem na pasivní bezpečnost vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y1KP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Předmět se týká zásad konstrukce karoserií vozidel z hlediska bezpečnosti, vlastností deformačních zón při nehodových dějích a příslušné legislativy v oblasti pasivní bezpečnosti vozidel. Strategie omezení nehod, biomechanika poranění, mechanismy a závažnost poranění účastníků silničního provozu. Vliv zádržných systémů, zejména bezpečnostních pasů, airbagu a dětských sedaček. Karosérie vozidla v nouzovém režimu - zásady řízené deformace, zádržné systémy, biomechanika poranění, mechanismy a závažnost poranění. Crash-test dummies, konstrukce, zjišťování a nastavení parametrů. Mechanismy, anatomické relevance a kriteria poranění hlavy, hrudníku a krční páteře.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům přehled o koncepčních řešeních ve stavbě karosérií vozidel různých kategorií s ohledem na úroveň pasivní bezpečnosti posádky i ostatních účastníků silničního provozu.

Studijní materiály:

Kovanda, B., Kovanda,J.: Aerodynamika vozidel. ČVUT, 1999

Kovanda J., Šatochin V.: Pasivní bezpečnost vozidel, Praha, ČVUT FD, 2000

Kovanda,J., Tobolář, J., Kotyk, J.: Karosérie. ČVUT, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24793105.html