Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 2)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XDS4 Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Tereza Novotná
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Obecný jazyk pro středně pokročilí 2

Zvládnutí fonetických a gramaticko-lexikálních jevů v příslušném rozsahu (člen, podstatná a přídavná jména, zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací, slovesa v přít. čase, zvratná slovesa, vybraná nepravidelná slovesa, základní číslovky, stupňování)

Konverzační okruhy: Společenské obraty, rodina, studium, volný čas, nákupy, stravování, cestování, základní reálie španělsky mluvících zemí. Úvod do četby jednoduchých odborných textů

Kód pro zápis: 104XDS3 – pro ZS 104XDS4 – pro LS

Trvání: 1 semestr, 90 minut týdně

Úroveň dle ERR: A2+/B1

Literatura

Macíková, Mlýnková, Učebnice současné španělštiny, Computer Press, Brno 2010

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

Požadavky:

návaznost není požadována (možnost základů A1/A2 z 104XDS1/104XDS2 - detaily v sylabu kurzů)

Osnova přednášek:

Language basics (see syllabus for course 104XDS3)

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XDS3

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

Lekce 17-25 z učebnic: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 1, Klett nakl., Praha 2009; Macíková, Mlýnková, Učebnice současné španělštiny, Computer Press, Brno 2010

Konverzace a další texty podle aktuální potřeby, adaptovaná četba a poslech.

Cíle studia:

Osvojení základní gramatiky a slovní zásoby na úrovni A2+/B1; zlepšení komunikačních prostředků, a to i v univerzitním prostředí

Studijní materiály:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 1, Klett nakl., Praha 2009; Macíková, Mlýnková, Učebnice současné španělštiny, Computer Press, Brno 2010

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2018/09/19/kurzy-obecneho-jazyka-pro-mirne-pokrocile/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24781005.html