Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina (konverzace pokr. 2)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XA25 Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky .

Úroveň dle ERR: B2+ (pokročilí)

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XA25

Trvání: 1 hodin / 1 semestr

Osnova cvičení:

každodenní témata obecného zájmu, která si studenti sami vybírají

Cíle studia:

Zlepšení komunikativních dovedností; práce s vhodností lexika z hlediska formálního/neformální kontextu; utřídění užitečné a relevantní slovní zásoby; každodenní témata obecného zájmu, která si studenti sami vybírají.

Studijní materiály:

vlastní materiály

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2018/09/19/konverzace-pokrocila/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24779705.html