Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 2)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XA24 Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie.

Úroveň dle SERR: B1+

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XA24

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

více informací v AJ sylabu

Cíle studia:

Cílem výuky je příprava studentů ke studiu v zahraničí v ang. Jazyce a upevnění všech potřebných gramatických dovedností v oblasti aglického jazyka od úrovně B1 dál; podpořit schopnost studentů používat získané vědomosti v praxi

Studijní materiály:

Různé - učebnice se nepožaduje

Např.

Course Catalogues of International Universities

J., L. Soars: Headway (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)

N. Hartley, P. Viney: Streamline English

L. Kollmannová et al.: New Ways to Spoken English

S. Kasíková, H. Horká, R. Nivenová, V. Sedláková: English for Civil Engineering

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2018/09/19/gramaticka-cviceni/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24779605.html