Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Prezentační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
13PDVI ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět je věnován doktorandům napříč celou universitou jako podpora jejich kariérního růstu. Nabízí systémovým přístupem prohloubit presentační a komunikační dovednosti a schopnosti doktorandů. Poskytne základy teorie i praxe personalistiky, motivace a evaluace jako systémových procesů; nabízí základy etiky a protokolu. Nácvik řešení modelových situací hraním rolí (simulačními metodami) umožňuje zpětnou vazbu. Simulace je základem tréninku presentace obsahu sdělení, pantomimiky i mimiky - vše na základě prožitku s auto vazbou; součástí je nácvik sebeprezentace i práce „mluvčího“ malého pracovního týmu. Pro práci se zpětnou vazbou máme k dispozici svou osobnost, audiovizuální a IT techniku a lektorku předmětu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24755405.html