Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Seminář k bakalářské práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SBP Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Helena Jelínková (gar.)
Cvičící:
Helena Jelínková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Obhajoba bakalářské práce - pokyny a doporučení.

Požadavky:

Zadání Bc práce

Osnova přednášek:

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení

Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.

Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.

Konečná forma obhajoby bakalářské práce.

Osnova cvičení:

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení

Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.

Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.

Konečná forma obhajoby bakalářské práce.

Cíle studia:

Znalosti:

struktura přednesu práce.

Schopnosti:

Přednesení části rešeršní, získaných výsledků a jejich zhodnocení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:

Bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24713105.html