Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Zpracování měření a dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZMD KZ 2 1+1 česky
Přednášející:
Ivan Procházka (gar.)
Cvičící:
Ivan Procházka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Seznámení se základními pojmy a postupy pro zpracování výsledků měření, vymezení pojmů pro měření, pozorování, typy chyb. Popis a vlastnosti normálního rozdělení. Základy vyrovnávacího počtu, oddělení signálu od šumu.

Požadavky:

Základní znalosti matematiky a fyziky na úrovni kurzů 1. ročníku Bc studia na ČVUT v Praze, znalost principu Fourierovy transformace.

Osnova přednášek:

1. Definice pojmů

2. Typy měření a zdroje chyb

3. Normální rozdělení

4. Důsledky normálního rozdělení

5. Vyrovnávací počet, interpolace, metoda nejmenších čtverců, mini-max metoda,

6. Odhad parametrů, strategie fitování, stabilita řešení,

7. Aproximace polynomem, pojem „nejlepšího“ polynomu, spline, demo

8. Editování dat, rozdělení dat, kriterium 3*sigma, odchylky od normálního rozdělení

9. Oddělení signálu od šumu, vlastnosti signálu a šumu, korelace, lock-in měření

10. Metoda „correlation estimator“, Fourierova transformace a její aplikace

11. Příklady oddělení signálu od šumu

12. Opakování a test

Osnova cvičení:

souběžně s přednáškou

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je získání znalostí z oboru zpracování a interpretace výsledků měření.

Schopnosti:

Student získá schopnost získat, zpracovat a správně interpretovat výsledky měření respektive pozorování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Meloun, J. Militký, Statistická analýza experimentálních dat, Academia Praha, 2004, ISBN: 80-200-1254-0.

Doporučená literatura:

[2] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/index.html

[3] Zdenek Horák, Praktická fyzika, SNTL, Praha, 1958.

[4] K. Matejka a kol., Vybrané analytické metody pro zivotní prostredí, skriptum, vyd. CVUT, Praha, 1998.

Poznámka:

čeština a angličtina, od 2021 omezeno jen na staré akreditace

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24712205.html