Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ročníková práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ROPR2 Z 8 0+5 česky
Prerekvizita:
Ročníková práce 1 (12ROPR1)
Přednášející:
Cvičící:
Ivan Procházka (gar.), Radka Mika Havlíková
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Samostatná práce na resení problému, v zimním semestru má charakter reserse, v letním semestru je doplnena o vlastní prínos k resení úlohy. Zásady samostatné práce na resení problému, verejná prezentace postupu resení, prezentace v cizím jazyce, vypracování protokolu, práce s literaturou, odkazy a citace.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce. Zásady samostatné práce na řešení problému.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu, veřejná prezentace postupu řešení, prezentace v cizím jazyce, práce s literaturou.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:

Změna kreditů a rozsahu provedena 5.1.2007 po telefonickem svoleni p. Holubové, podle platné BK06/07.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24711305.html