Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ročníková práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ROPR1 Z 4 0+3 česky
Přednášející:
Václav Kubeček (gar.), Ivan Procházka (gar.), Josef Blažej
Cvičící:
Václav Kubeček (gar.), Ivan Procházka (gar.), Josef Blažej, Radka Mika Havlíková
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Samostatná práce na řešení problému, v zimním semestru má charakter reserše, v letním semestru je doplněna o vlastní přínos k řešení úlohy. Zásady samostatné práce na řešení problému, veřejná prezentace postupu řešení, prezentace v cizím jazyce, vypracování protokolu, práce s literaturou, odkazy a citace.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce. Zásady samostatné práce na řešení problému.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu, veřejná prezentace postupu řešení, prezentace v cizím jazyce, práce s literaturou.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:

Změna kreditů a rozsahu provedena 5.1.2007 po telefonickem svoleni p. Holubové, podle platné BK06/07.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24711205.html