Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tech.zařízení budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524TZ4N KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Systémy odstraňování domovního odpadu z objektů, nakládání s odpady., Požární bezpečnost budov a sídel., Provozy společného stravování.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnost navrhovat zařízení pro odstraňování domovního odpadu, systémy pro zajištění požární bezpečnosti objektů a gastronomické provozy.

Studijní materiály:

Bystřický V., Pokorný A.: Technická zařízení budov - A (Vydavatelství ČVUT), Pokorný A., Špaček B.: Technická zažízení budov - Kuchyně pro společné stravování (Vyd.ČVUT),

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24708905.html