Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Evropská integrace v historických souvislostech

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y1EH KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Feit, Eva Rezlerová
Cvičící:
Jan Feit, Eva Rezlerová
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Versailleský poválečný systém, vznik nových států. Evropa a velmoci, Společnost národů. Evropská politika ve 20. letech. Fašismus, nacismus, komunismus. Malá dohoda, východiska a cíle. Evropa po nástupu Hitlera k moci, systém dvojstranných smluv. Ztráta vlivu SN. Přeskupování sil za 2. světové války. OSN, Světová banka, MMF. Studená válka a její důsledky. Kvalitativně nové vztahy mezi Francií a Německem - motor rozbíhající se evropské integrace.

Požadavky:

vypracování semestrální práce, pokud se nebude moci plně účastnit tak ještě recenze či zamyšlení nad 2 filmy vybranými z daného seznamu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti základních pojmů a faktů z historie mezinárodních vztahů vztahujících se k integračním pokusům v rámci Evropy na politickém, vojenském a hospodářském poli.

Studijní materiály:

Klimek, E. Kubů: Československá zahraniční politika 1918 - 1938, ISE, Praha 1995

D. Moravcová, P. Bělina: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 - 1941, ISE, Praha 1998

J. Dejmek: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století, CEP, Praha 2002

V. Nálevka: Světová politika ve 20. století 1 a 2, Skřivan ml., Praha 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24695005.html