Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecká legislativa 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LLG1 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jiří Ďuk
Cvičící:
Jiří Ďuk
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Úvod do problematiky letecké legislativy. Působnost leteckého úřadu ČR, ICAO a EASA. Části M a ML (zachování letové způsobilosti), programy údržby, AD, kontroly letové způsobilosti. Část 21 (počáteční letová způsobilost), projektování a výroba letadel

Požadavky:

Splnění všech zadaných semestrálních úkolů.

Osnova přednášek:

1.Mezinárodní smlouvy a dohody v civilním letectví

2.EASA a legislativa EU

3.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

4.Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

5.Část M, hlavy A, B, C

6.Část M, hlavy D, E, F, H

7.Část M, hlavy G, I

8.Formulář 1 EASA a doklady letové způsobilosti letadla

9.Část ML

10.Část ML – dokončení

11.Nařízení Komise (EU) č. 748/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

12.Certifikační specifikace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Úvod do problematiky letecké legislativy. Působnost leteckého úřadu ČR, ICAO a EASA. Části M a ML (zachování letové způsobilosti), programy údržby, AD, kontroly letové způsobilosti. Část 21 (počáteční letová způsobilost), projektování a výroba letadel. Obsahově odpovídá požadavkům Dodatku 1 Části 66 (Modul 10 - kapitoly 10.1 a 10.5 až 10.7).

Studijní materiály:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 (základní nažízení),

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (pokračující letová způsobilost),

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (počáteční letová způsobilost),

Zákon 49/1997 Sb. O civilním letectví

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24692705.html