Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Létání vícečlenných posádek (MCC)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LVPM KZ 4 3+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Filozofie součinnosti ve vícečlenných posádkách. Vzájemné působení - příklady nedokonalého přizpůsobení, technických a programových prostředků, prostředí a lidského činitele (liveware) v praxi. Vedoucí postavení - „poslušnost“ a autorita (dovednost řídit, asertivita, bariéry, kulturní vliv, role PF a PNF, profesionalizmus, odpovědnost týmu). Osobnost, přístup a motivace (naslouchání, řešení konfliktu, zprostředkování, recenze, předletové analýzy a plánování, rozbor události po letu, budování týmu). Účelná a srozumitelná komunikace během letu (naslouchání, zpětná vazba, standardní frazeologie, asertivita, účast). Postupy součinnosti posádky (metodika letu a postupy v pilotním prostoru, standardní frazeologie, kázeň). Součinnost posádky při předletové přípravě (včetně dokumentace a výpočtu údajů výkonnosti pro vzlet, kontroly před letem, včetně kontroly a nastavení rádiového a navigačního vybavení, „Take-off briefing“). Součinnost posádky při vzletu (nesouměrnost nastavení klapek, úkoly PF/PNF, hlášení, přerušený vzlet, vzlet s bočním větrem, vzlet s maximální vzletovou hmotou, vysazení motoru po V1). Součinnost posádky při postupech podle přístrojů (SID, STAR a vyčkávaní, přesné přiblížení využitím údajů přístrojů, využitím „Flight director“ a automatického řízení, přiblížení s jedním nepracujícím motorem, přiblížení okruhem, „Approach briefing“ iniciovaný PF). Součinnost posádky při postupu po nezdařeném přiblížení (normální průlet, průlet při nepracujícím jednom motoru, odmítnutí přistání). Součinnost posádky při přistání (normální přistání, přistání s bočním větrem, přistání s jedním nepracujícím motorem, přechod z letu podle přístrojů na vizuální při dosažení DH/DM). Součinnost posádky při rychlostech blízkých pádové rychlosti (včasné rozpoznání a reakce při přiblížení se do oblasti pádové rychlosti v různých konfiguracích letadla). Součinnost posádky při kontrole a obsluze letadlových systému (při normálním provozu letadlových systémů, při abnormální funkci letadlových systémů). Součinnost posádky při nouzových postupech (vysazení a požár motoru, vznik kouře v pilotní kabině a v kabině pro cestující a jeho odstranění, střih větru při vzletu a přistání, nouzové klesání, zdravotní indispozice člena posádky).

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení pravidel, postupů a filosofie pro letání ve vícečlenných posádkách letadel. Chování členů vícečlenných posádek za normálních a mimořádných situaci na palubě letadla.

Studijní materiály:

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2002, Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual (ATPL), , Multimediální prezentace MCC FD/ČSA, Multimediální prezentace příčiny a následky chybné MCC u letecké nehody na letišti Zurych

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24692205.html