Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření a zpracování dat v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11MZD KZ 2 1+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami pro měření v dopravě a následným zpracováním těchto údajů. Důraz bude kladen na moderní technologie a současné trendy zejména v telematických aplikacích. Po seznámení s principy jednotlivých měřicích metod se budeme věnovat analýze realizovaných projektů v České republice i v zahraničí. V rámci tohoto předmětu se pokryje například problematika měření intenzity dopravy, doby jízdy v dopravní síti, klasifikaci vozidel, rozpoznávání počtu náprav, GPS navigace, či vážení vozidel.

Požadavky:

základy popisné statistiky, základny dopravní terminologie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti z oboru sběru a zpracování dopravních dat,znalost rozdílných technologií, počínaje standardními indukčními smyčkami po nové technologie, např. videodetekci či laserové detektory. Znalost základních principů těchto detektorů.

Studijní materiály:

W. Klosgen, J. Zytkov: Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery, Oxford University Press, 2002

D. Pyle: Data Preparation for Data Mining, Morgan Kaufmann,1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24691205.html