Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 1)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XDF7 Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Výuka je zaměřena na zdokonalování všech jazykových kompetencí s důrazem na lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s problematikou

odborného jazyka stavebního inženýrství se zaměřením na daný studijní obor

Studijní materiály:

Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de français pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture.

VUT Brno, 1999

Poznámka:

Francouzština (odborný jazyk pokročilí 1)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24684505.html