Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština (obecný jazyk - začát. 2)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XDF2 Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Francouzština pro začátečníky

Cílem a obsahem předmětu je osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci a zvládnutí odpovídajících gramaticko-lexikálních jevů.

Kód pro zápis: 104XDF1 – pro ZS 104XDF2 – pro LS

Úroveň dle ERR: A1

Literatura

Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005, ZS – Lekce l – 7, LS – Lekce 8 – 12

G.Capelle, R.Menand, Le Nouveau Taxi 1, Hachette Livre, 2009 – doplňkový materiál

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

Požadavky:

návaznost není požadována (možnost základů z kurzu104XDF1) (A1)

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XDF2

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

Lekce 6-10 z učebnice: Pravda, Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999

Konverzace na základní témata, G.Capelle, R.Menand, Le Nouveau Taxi 1, Hachette Livre, 2009 – doplňkový materiál

Cíle studia:

Cílem je zvládnutí základů francouzské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu.

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci (A1)

Studijní materiály:

Pravda,Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999

G.Capelle, R.Menand, Le Nouveau Taxi 1, Hachette Livre, 2009 – doplňkový materiál

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2018/10/16/organizace-volitelne-vyuky-zacatecnici/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24635905.html