Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dějiny umění a společnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15W1DU KZ 4 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Estetika a její pojmy. Dějiny umění: definice, názvosloví, periodizace, způsoby klasifikace. Architektura, malířství, design v průběhu století v Evropě a Americe. Situace ve střední Evropě, Československu, České republice. Secese, kubismus a postmodernismus na příkladech průmyslových a dopravních staveb, zejména nádražních budov, mostních konstrukcí, řešení nábřeží, propustí atd. Estetika a výstavba dnes. Design dopravních prostředků.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat základní znalosti z oboru dějin umění a estetiky v technice; zlepšit orientaci v malířství a architektuře.

Studijní materiály:

J. Pijoan: Dějiny umění, díl 1 - 10, Odeon 1977 a další

kol. autorů: Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha, 1975 a další

kol. autorů: Slovník světového malířství, Odeon-Artia, 1991 a další

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24554005.html