Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hygiena práce a ergonomie v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y1HE KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Musil, Eva Rezlerová
Cvičící:
Petr Musil, Eva Rezlerová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Základní poznatky vědních oborů hygiena práce a ergonomie a jejich aplikace v dopravě. Faktory pracovního prostředí a vliv těchto faktorů na zdraví pracujících. Vytváření a ochrana pracovních podmínek nepoškozujících veřejné zdraví. Vzájemné vazby člověk-stroj-prostředí. Přizpůsobení techniky možnostem a schopnostem člověka. Příklady z praxe v dopravě, související legislativa.

Požadavky:

závěrečná seminární práce na libovolné téma, které je zahrnuto v probíraném období.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty, jak techniku co nejvíce přizpůsobit možnostem a schopnostem člověka. Rychlá orientace v dané problematice v praxi. Aplikace znalostí z vědních oborů hygiena práce a ergonomie v praxi v dopravě.

Studijní materiály:

Sláma O.: Obecná a školská ergonomie. Olomouc: VÚP, 1994

Chundela L.: Ergonomie. Praha: ČVUT, 2007

materiály z odborných časopisů

související legislativa

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24553905.html