Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Pojišťovnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17W2P KZ 3 8 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Pojišťovnictví - historie a vývoj. Pojišťovny - komerční, sociální, zdravotní. Klasifikace pojištění podle formy, podle tvorby rezerv, podle druhu pojištění, podle odvětví. Pojistné riziko, pojistná smlouva. Risk management, analýza rizika a ztráty. Zajišťovny, princip zajištění.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Obeznámení studentů s podstatou a možnostmi pojišťovacího systému v ČR.

Studijní materiály:

Ing. Eva Ducháčková, CSc.: Pojišťovnictví a pojištění. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Praha 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24550905.html