Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Organizace a řízení městské hromadné dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ORMD Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty s funkcí městské hromadné dopravy osob (MHD) v městských aglomeracích a se zásadami návrhu řešení dopravních systémů MHD včetně železniční dopravy v rámci integrovaných dopravních systémů (IDS). Vysvětleny budou metody a nástroje řízení MHD a to řízení provozních jednotek, struktury operativního řízení, dispečerské řízení provozu, zásady tvorby grafikonů dopravy a jízdních řádů. Objasněn bude návrh dopravní sítě včetně algoritmu postupu. Zmíněna bude problematika financování MHD - formy a zdroje financování, kalkulace vlastních nákladů výkonů MHD, ekonomická rovnováha financování podniků MHD a ekonomické hledisko volby dopravního prostředku. Pozornost bude věnována rovněž kvalitě MHD, definicím analytických ukazatelů hodnocení kvality a modelům hodnocení kvality včetně benchmarkingu. Budou rovněž vysvětleny zásady návrhů a řešení projektů organizace hromadné dopravy osob.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh sítě MHD ve městě. Znalost systému financování hromadné dopravy. Tvorba grafikonu dopravy a jízdního řádu.

Studijní materiály:

Skurovec P., Provoz, ekonomika a řízení MHD, Vukan R.Vuchic, Urban Public Transportation, Projekt organizace hromadné dopravy osob (POHD), Praha, ROPID

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24546505.html