Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Létání vícemotorových letadel a vícečlenných posádek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LVCP KZ 4 3+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předmět doplňuje teoretické znalosti získané během studia o teorii nezbytnou k zahájení praktického pilotního výcviku ve vícečlenných posádkách na vícemotorových letadlech. Náplň předmětu je upřesňována na základě koordinace s FTO pro praktický pilotní výcvik.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení pravidel, postupu a filosofie pro letání ve vícečlenných posádkách letadel. Chování členů vícečlenných posádek za normálních a mimořádných situací na palubě letadla.

Studijní materiály:

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2002, Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual (ATPL), , Multimediální prezentace MCC FD/ČSA, Multimediální prezentace příčiny a následky chybné MCC u letecké nehody na letišti Zurych

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24546105.html