Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Letecká angličtina 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
21LAV1 Z 0 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

U studentů se předpokládá perfektní zvládnutí prvního bloku předmětu Anglický jazyk. Zároveň s výukou Letecké angličtiny budou studenti pokračovat ve studiu druhého bloku Anglického jazyka.<br>     Předmět Letecká angličtina 1 je zaměřen na seznámení studentů s terminologií v oblasti civilního letectví v obecnějším kontextu. Předmět bude strukturován tak, aby studenti vždy v jednom týdnu probrali s vyučujícím danou látku, důraz bude kladen na schopnost studentů přijímat informace výhradně v angličtině; v následujícím týdnu pak budou studenti získanou slovní zásobu procvičovat v konverzaci a různých cvičeních, předpokládá se využití audiovizuální techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24545805.html