Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kalkulace a nabídky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126KAN1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 126KAN1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 126EKMN
Podmínkou zápisu na předmět 126KAN1 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 126EKMN
Úspěšná klasifikace předmětu 126KAN1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 126KN2E
Zápis předmětu 126KAN1 musí předcházet zapisu předmětu 126KN2E v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet.

Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví.

Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času.

Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady.

Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady.

Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady.

Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady.

Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady.

Manažerské pojetí nákladů.

Požadavky:

126EKMN

Osnova přednášek:

Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví.

Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času.

Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady.

Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady.

Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady.

Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady.

Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady.

Manažerské pojetí nákladů.

Osnova cvičení:

1. Snímek pracovního dne (vlastního)

2. Potřeby dělnických profesí

3. Náklady na mzdy

4. Spotřeba pracovních předmětů - náklady na materiál,

5. Kalkulace dělením s indexy, Přirážková kalkulace

6. Kalkulace variabilních nákladů, Přirážková kalkulace s podrobným členěním režijních nákladů - diferencované rozvrhové základny

7. Normativní kalkulace, Dynamická kalkulace

8. Individuální kalkulace zdiva, Individuální kalkulace příčky

9. Individuální kalkulace omítky, Individuální kalkulace betonáže

10. Individuální kalkulace bednění

Cíle studia:

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet.

Studijní materiály:

!Schneiderová Heralová, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1 .vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4

!Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4

?Ashworth, A., Perera, S.: Cost studies of buildings, Routledge, 2013, 5th edition ISBN 9781317902928

?Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5

?Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24507505.html