Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody navrhování betonových konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33NBK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jitka Vašková
Přednášející:
Martin Tipka, Jitka Vašková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání. Plastické chování, vznik plastických kloubů, natočení v plastických oblastech, rotační kapacita. Omezení únosnosti, kontrola přetvoření prvků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

dle výběru tématu - výuka formou konzultací

Osnova cvičení:
Cíle studia:

studium odborné literatury, utřídění poznatků, zpracování odborné studie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Wight, J.K. – Mac Gregor, J.G.: Reiforced Concrete. Mechanics and Design. Pearson Edication, Inc. 2009. ISBN 977-0-13-228141-6

Bilčík,j. – Fillo L. – Benko, V. – Halvoník, J.: Betónové konštrukcie. STU v Bratislave 2008. ISBN 978-80-227-2940-6

Doporučená literatura:

Nilson, A.H. – Darwin, D. – Dolan, Ch.W.: Design of Concrete Structures. McGraw-Hill Companies, Inc., 2004. ISBN 978-007-131139-7

Bažant, Z. P., and Pang, S.-D. (2006) “Mechanics based statistics of failure risk of quasibrittle structures and size effect on safety factors.” Proc. Nat'l Acad. Sci., USA 103 (25), pp. 9434–9439

Poznámka:

KD

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24453005.html