Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metody navrhování betonových konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33NBK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jitka Vašková
Přednášející:
Martin Tipka, Jitka Vašková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání. Plastické chování, vznik plastických kloubů, natočení v plastických oblastech, rotační kapacita. Omezení únosnosti, kontrola přetvoření prvků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

dle výběru tématu - výuka formou konzultací

Osnova cvičení:
Cíle studia:

studium odborné literatury, utřídění poznatků, zpracování odborné studie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Wight, J.K. – Mac Gregor, J.G.: Reiforced Concrete. Mechanics and Design. Pearson Edication, Inc. 2009. ISBN 977-0-13-228141-6

Bilčík,j. – Fillo L. – Benko, V. – Halvoník, J.: Betónové konštrukcie. STU v Bratislave 2008. ISBN 978-80-227-2940-6

Doporučená literatura:

Nilson, A.H. – Darwin, D. – Dolan, Ch.W.: Design of Concrete Structures. McGraw-Hill Companies, Inc., 2004. ISBN 978-007-131139-7

Bažant, Z. P., and Pang, S.-D. (2006) “Mechanics based statistics of failure risk of quasibrittle structures and size effect on safety factors.” Proc. Nat'l Acad. Sci., USA 103 (25), pp. 9434–9439

Poznámka:

KD

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24453005.html