Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projektový management a Facility Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D26STA ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Projekt a projektový management. Cíle, vývoj a fáze projektu. Plán struktury projektu. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Lidský faktor - formy organizace projektu, týmová práce a role a odpovědnosti projektového manažera. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Využití projektového managementu ve stavební praxi.

Facility management - integrace podpůrných činností. Správa budov jako nejvýznamnější složka FM. Definice „3P“ - pracovníci, prostory, procesy. Typy facility managerů. Problematika in/outsourcingu a jeho formy. Standardy EU v FM.

Požadavky:

není požadováno

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prakticky realizovat postupy z komplexního řízení projektů v jednotlivých etapách životního cyklu stavby

Studijní materiály:

Rosenau , M.D. : Řízení projektů. Computer Press, Praha 2000, Dolanský,V. et al.:Projektový management,Grada 2006 Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24451205.html