Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D26HOD ZK 2P česky
Garant předmětu:
Renáta Schneiderová Heralová
Přednášející:
Renáta Schneiderová Heralová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza.

Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických

subjektů při adaptivním a racionálním očekávání.

Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

Požadavky:

Zpracování studie na zadané téma

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí teorie hodnotové analýzy jako základu pro hodnotové inženýrství a hodnotový management v případech složitého manažerského rozhodování a jako podklad pro zpracování doktorských prací.

Studijní materiály:

Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell

Publishing, 2004

Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002

Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J. : Manažerské rozhodování -

postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010

Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction,

Maintenance and Operations, RS Means, 1997

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24450705.html