Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie rozhodování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D28TER ZK 3P česky
Garant předmětu:
Jana Kučerová
Přednášející:
Jana Kučerová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:
Požadavky:

žádné požadavky

Osnova přednášek:

1. úvod do teorie rozhodování. Klasifikace rozhodovacích úloh.

2. problematika více kritérií, neurčitosti a nejistoty při rozhodování

3. vícekriteriální optimalizace (matematická formulace)

4. definice nedominovaného přípustného řešení a jeho ohodnocení, úplné a částečné uspořádání na množině ohodnocení

5. metody pro výpočet kompromisního řešení (převedení kriteriálních funkcí do omezujících podmínek, váhová funkce)

6. metody pro výpočet kompromisního řešení (cílové programování

7. citlivostní analýza úloh vícekriteriální optimalizace

8. úvod do teorie her

9. hledání optimálních smíšených strategií

10. metody pro rozhodování za neurčitosti

11. metody pro rozhodování za nejistoty

12. rozhodovací stromy

13. psychologie rozhodování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s typickými rozhodovacími problémy, které se nejčastěji vyskytují v praxi, a s exaktními metodami, které je umožňují řešit.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24449805.html