Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odvodnění urbanizovaných území

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44OUU ZK 2P česky
Garant předmětu:
Ivana Kabelková, Marcela Synáčková
Přednášející:
Ivana Kabelková, Marcela Synáčková
Cvičící:
Marcela Synáčková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy.

Požadavky:

zápočet - protokoly ze cvičení, zkouška - písemný test

Osnova přednášek:

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba a koncentrace odtoku, znečištění odtoku. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu - hospodaření s dešťovými vodami, retence, ošetření dešťového odtoku, řízení v reálném čase. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy. Inovativní technologie.

Osnova cvičení:

Základní inženýrské úlohy, výběr dat a prostředků, Generel odvodnění. Hosté z praxe. Diskuse.

Cíle studia:

Seznámit se se základními koncepcemi a procesy v integrovaném systému městského odvodnění včetně jejich matematického popisu.

Studijní materiály:

!KREJČÍ V. a kolektiv: odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000 s.r.o. Brno, 2002 ISBN 80-86020-39-8

!BUTLER, D. - DAVIES, J. W.: Urban drainage. Abingdon, 4th edition, Spon Press, 2018. ISBN 9781498750585

?Marshalek J.: Urban water cycle processes and interactions. Technomic Publishing Co, Lancaster , 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24444005.html