Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odvodnění urbanizovaných území

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44OUU ZK 2P česky
Garant předmětu:
Ivana Kabelková, David Stránský
Přednášející:
Ivana Kabelková, David Stránský
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy.

Požadavky:

zápočet - protokoly ze cvičení, zkouška - písemný test

Osnova přednášek:

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba a koncentrace odtoku, znečištění odtoku. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu - hospodaření s dešťovými vodami, retence, ošetření dešťového odtoku, řízení v reálném čase. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy. Inovativní technologie.

Osnova cvičení:

Základní inženýrské úlohy, výběr dat a prostředků, Generel odvodnění. Hosté z praxe. Diskuse.

Cíle studia:

Seznámit se se základními koncepcemi a procesy v integrovaném systému městského odvodnění včetně jejich matematického popisu.

Studijní materiály:

!KREJČÍ V. a kolektiv: odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000 s.r.o. Brno, 2002 ISBN 80-86020-39-8

!BUTLER, D. - DAVIES, J. W.: Urban drainage. Abingdon, 4th edition, Spon Press, 2018. ISBN 9781498750585

?Marshalek J.: Urban water cycle processes and interactions. Technomic Publishing Co, Lancaster , 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24444005.html