Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody zušlechťování vody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44MZV ZK 2P česky
Garant předmětu:
Alexander Grünwald
Přednášející:
Alexander Grünwald
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Odstraňování fosforu z odpadních vod.Oxidace, adsorpce, iontová výměna, membránové procesy.

Požadavky:

Pravidelná účast na přednáškách. Test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s nejúčinnějšími matodami odstraňování N a P z vod.

Studijní materiály:

Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009

Degremont: Water treatment handbook. Lavoisier Publ. Paris, 1991

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24443905.html