Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metody zušlechťování vody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44MZV ZK 2P česky
Garant předmětu:
Alexander Grünwald
Přednášející:
Alexander Grünwald
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Odstraňování fosforu z odpadních vod.Oxidace, adsorpce, iontová výměna, membránové procesy.

Požadavky:

Pravidelná účast na přednáškách. Test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s nejúčinnějšími matodami odstraňování N a P z vod.

Studijní materiály:

Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009

Degremont: Water treatment handbook. Lavoisier Publ. Paris, 1991

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24443905.html