Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydrochemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44HYC ZK 2P česky
Garant předmětu:
Alexander Grünwald
Přednášející:
Alexander Grünwald
Cvičící:
Alexander Grünwald
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Fyzikální vlastnosti vody. Chemické složení vod. Disociace. Anorganické a organické látky. Rozpuštěné plyny. Radioaktivita. Oxidace-redukce. Hlavní ukazatele jakosti vod. Eutrofizace. Koroze. Pitná a procesní voda. Odpadní voda.

Požadavky:

Pravidelná účast na přednáškách. Test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubit znalosti z chemie vody.

Studijní materiály:

Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24443605.html