Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rekonstrukce betonových a zděných staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33RBZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Příčiny vad, poruch a havárií různých objektů. Možnosti snižování počtů závad. Způsoby spojení starého a nového betonu se zdivem a dřevem včetně výpočtů. Prodloužení životnosti objektů. Řešení havarijních případů - požáry, výbuchy apod. Soudní spory. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti - lepení ocelovými prvky, lamely CFK, tkaniny, HELIFIX, spínání apod. Odstraňování závad vodotěsných konstrukcí. Úpravy pracovních a dilatačních spár. Vliv agresivního prostředí. Likvidace objektů. Recyklace betonu a zdiva. Odstranění nosných sloupů. Nová podlaží pod stávajícím objektem. Příklady rekonstrukce základů, stropů, střech, průmyslových, inženýrských, občanských a vodohospodářských staveb. Zesilování zdiva. Exkurze, filmy, účast při experimentálním výzkumu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

zrušit

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24439905.html