Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrská informatika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D28INZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Kaiser, Miroslav Sůra, Tomáš Vaníček
Přednášející:
Jiří Kaiser, Miroslav Sůra, Tomáš Vaníček
Cvičící:
Jiří Kaiser
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí s metodami z oblastí systémového inženýrství, informačních systémů, procesního modelování včetně metod pro optimalizací procesů, databázových systémů a datových formátů, případně dalších oblastí inženýrské informatiky. Dále se studenti seznámí se současnými aplikacemi metod inženýrské informatiky ve stavebnictví a aktuálním stavem výzkumu těchto metod za účelem uplatnění ve stavebnictví. Hlubší zaměření předmětu bude vždy na oblast zájmu studentů v návaznosti na téma disertační práce.

Cílem předmětu bude definovat aplikace metod z oblasti inženýrské informatiky pro výzkumné cíle disertační práce studenta, případně pro podporu těchto výzkumných cílů definovat požadavky na adaptaci stávajících metod nebo nové metody. Výstupy budou zpracovány formou seminární práce.

Požadavky:

Bude doplněno později

Osnova přednášek:

Bude doplněno později

Osnova cvičení:

Bude doplněno později

Cíle studia:

Bude doplněno později

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázích Web of Science a Scopus.

•Relevantní příspěvky ve sbornících indexovaných v databázích Web of Science a Scopus z aktuálních konferencí.

Doporučená literatura:

•MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

•PETR, Jan. Projektování systémů: Určeno pro stud. fak. stavební. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1990, 177 s. ISBN 80-010-0460-0.

•Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.

•KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

•ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

•Specifikace (normativní dokument) Business Proces Model and Notation (BPMN) a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

•The BIM Project Execution Planning Guide and Templates, BIM Executin Planning [online], The Pennsylvania State University, 2010, http://bim.psu.edu/project/resources/ .

•Dokument „An Integrated Process for Delivering IFC Based Data Exchange“ vydaný organizací Building Smart - http://iug.buildingsmart.org/idms/methods-and-guides/Integrated_IDM-MVD_ProcessFormats_14.pdf/view

•Specifikace standardu Industry Foundation Classes (IFC) na stránkách Building Smart - http://www.buildingsmart-tech.org/specifications

•Manuál k databázovému serveru MySQL https://dev.mysql.com/doc/

•KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2nd ed. Hoboken, N.J.: IEEE Press, c2011. ISBN 978-0-470-89045-5.

Doporučené pomůcky:

•Software BizAgi Process Modeler (ČVUT má akademickou licenci – pro studenty volně ke stažení)

•Software DIA (distribuován pod licencí GNU GPL – volně ke stažení pro kohokoliv)

•Software MySQL Front (volně ke stažení), případně jiný klient pro připojení k SQL serveru

Poznámka:

IZP

Další informace:
Není
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24434105.html