Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D04ANG ZK 2C česky
Garant předmětu:
Petra Florianová
Přednášející:
Cvičící:
Petra Florianová, Sandra Giormani
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu.

Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni.

Probírané písemné útvary:

-strukturovaný životopis,

-průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo,

-stručná žádost o grant,

-abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

Požadavky:

zápis v doktorandském studiu

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kódy pro registraci v KOSu jsou: D04ANG - Angličtina

!!!v případě, že máte zájem o navštěvování kurzu je třeba kontaktovat vyučující předmětu!!!

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

Organizace zkoušky: Zkouška se skládá ze tří částí – části písemné, ústní a portfolia.

Písemná část: Písemná část se formou a rozsahem podobá části Reading and Use of English zkoušky Cambridge First. Součástí písemné části je i písemný projev – krátký text na dané téma v rozsahu 140-180 slov. Např.: Flood protection, Sustainable living, GPS, Surveying etc.

Ústní část: Ústní část vychází z předem připravené prezentace (nejlépe powerpointové), ve které student odborně pohovoří o svém výzkumu, studiu, podá informace o organizaci FSv a ČVUT nebo informace o instituci, kde pracuje (jak by ji prezentoval svým zahraničním kolegům), popíše vzdělávací a výzkumné aktivity katedry, představí vlastní výukové a výzkumné aktivity. Dále student pohovoří o prostudované odborné literatuře a odevzdaných materiálech.

Portfolio: Student minimálně tři pracovní dny před termínem zkoušky odevzdá portfolio obsahující následující materiály: strukturovaný životopis, průvodní dopis k CV při odpovědi na fiktivní inzerované volné pracovní místo v oboru, abstrakt odborného článku, který přečetl, seznam prostudované odborné literatury (cca 150 stran technického textu), vlastní články a konferenční materiály.

Portfolio student odevzdá emailem Mgr. Florianové.

(Poznámka: Pokud student neodevzdá veškeré požadované materiály, nebude ke zkoušce připuštěn.)

Doporučená literatura:

Horká, Nivenová, Martincová, Giormani: Professional English for Civil Engineering

S.Kasíková: English for PhD students R. Murphy: English Grammar in Use

Michael McCarthy:Academic Vocabulary in Use L.Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English

Edward de Chazal, Julie Moor: Oxford EAP

Cíle studia:

Cílem kurzů anglického jazyka pro doktorandy je připravit studenty na povinnou zkoušku.

Katedra jazyků nabízí volitelnou výuku anglického jazyka pro doktorandy. Účast není povinná, kurzy nekončí zápočtem. Výuka probíhá jak v zimním, tak v letním semestru, je jednosemestrální.

Zkouška je nastavena na úroveň B2, výuka v kurzu je orientována na gramaticko-lexikální jevy, odbornou technickou angličtinu, základní útvary odborného stylu a angličtinu pro akademické účely.

Zápis do kurzů angličtiny pro doktorské studium:

Do kurzů se studenti přihlašují přes KOS.

Zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu:

Úroveň zkoušky je dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky B2.

Termíny zkoušek z anglického jazyka v doktorském studiu:

Studenti se zapíšou na termíny, které jsou každý semestr vypisovány v systému KOS.

Pro složení zkoušky není nutné navštěvovat žádný kurz, v případě potřeby nabízí katedra kurzy jak v letním, tak v zimním semestru (více informací o povinné zkoušce v sekci: osnova cvičení).

Kurz musí mít ale student v semestru, ve kterém se chystá skládat zkoušku, zapsaný, jinak se nelze přihlásit na vypsané zkouškové termíny v systému KOS.

Studijní materiály:

Horká, Nivenová, Martincová, Giormani: Professional English for Civil Engineering

S.Kasíková: English for PhD students R. Murphy: English Grammar in Use

Michael McCarthy: Academic Vocabulary in Use L.Štěpánek, J. de Haaff et al.: Academic English

Edward de Chazal, Julie Moor: Oxford EAP

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/doktorandi
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24432705.html