Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Systémová strategie dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A20SSDO ZK 3 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Cílem je seznámit posluchače s možností konstrukce strategie v dopravě jako s aktuálním pojmem rostoucího významu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní pojmy. Strategie jako metodický systémový nástroj řízení a projektování objektů v houstnoucím prostoru a čase. Význam strategie pro existenci, přežití a rozvoj objektu. Strategické a operativní řízení.

2.Systémový model strategie. Dvě dimenze modelu: dimenze orientace strategie a dimenze obsahu strategie. Zdůvodnění obou dimenzí.

3.Teoretický dvoudimenzionální model strategie na dostatečně explikativní úrovni.

4.Úlohy dimenze orientace strategie. Úlohy spojené s extrovertní, introvertní a mocenskou orientací strategie. Příklady algoritmizace řešení úloh.

5.Úlohy dimenze orientace strategie. Příklady řešitelnosti úloh prvé dimenze strategie v dopravě.

6.Úlohy dimenze obsahu strategie. Úlohy řešící věcný obsah, vlastní podmínky, podmínky okolí (konkurence), opatření a termínů obsahu strategie.

7.Úlohy dimenze obsahu strategie. Příklady algoritmizace řešení úloh.

8.Úlohy dimenze obsahu strategie. Příklady řešitelnosti úloh druhé dimenze strategie v dopravě.

9.Architektura strategie. Typy architektur (rozvojový, reálný, pragmatický). Metodika konstrukce architektury (volba motivu a jeho rozvoj připojováním dalších úloh s uplatněním agresivity motivu).

10.Podmínky konstrukce architektury strategie. Infrastrukturní podmínky (legislativní, organizační, kapacitní). Integrita strategického a operativního řízení.

11.Hodnocení strategie. Úplnost obsazení teoretického systémového modelu strategie. Úlohy o délce a nákladnosti stop (cest) aplikovatelné strategie.

12.Úrovně konstrukce strategie. Strategie malých, středních, velkých a nadnárodních organizací dopravy.

13.Podmínky zavedení strategie do praxe. Kladně hodnocená strategie a konflikty se strategiemi okolí (konkurence). Význam vnějších hodnotových soustav pro řešení konfliktu.

14.Opakování hlavních poznatků předmětu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Vlček J.: Systémové inženýrství, Praha, ČVUT, 1996

Vlček J.: Znalostní inženýrství, v tisku

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24390405.html